Betaling lidgeld 2019 – te betalen voor 1/3/2019!

Het lidgeld voor dit jaar is nog steeds 25€ voor rijdende leden en 15€ voor steunende leden.
Graag te betalen voor 15/03/2019 op onze bekende rekening BE59 0882 6006 9826.